Prodej společnosti

V některých případech se prodej nemovitosti realizuje formou prodeje společnosti, která nemovitost vlastní. Jedná se většinou o nemovitosti komerčního typu. V těchto situacích je potřeba dobře rozumět procesu prodeje společnosti a jeho úskalím. Jedná se o transakce vyžadující zkušenosti se strukturováním obchodních podmínek, právního, technického a účetního charakteru. Jedná se tedy o zcela jiný proces, než je prodej nemovitosti.

CO NEZAPOMENOUT PŘI PRODEJI SPOLEČNOSTI

• LOI
• term sheet
• NDA
• smlouvy
• souhlasy
• prohlášení
• přílohy smluv
• bezdlužnosti majitele a jednatele
• statutární orgán společnosti
• změna společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
• návrh na zápis změn
• technické due diligence k pozemkům a budovám
• kontaminace půdy
• kontrola účtů v bance
• kontrola dotací a závazků včetně dodavatelsko-odběratelských smluvních vztahů
• kontrola účetnictví
• inventarizace účtů
• kontrola karet a pokladen
• audit
• ukončení účetního období a účetní due-diligence
• předání dokladů fyzicky a elektronicky
• kontrola účetních výkazů, rozvah a výsledkové listiny

KONTAKTUJTE NÁS!

Prohlášení o zásadách Ochrany osobních údajů (GDPR)
Newsletter

Nejnovější nabídkydo Vašeho e-mailu

Každý měsíc Vás budeme informovat o nejnovějších nemovitostech v naší nabídce.